Dil Öğretimi

Kent Eğitim Kurumları, çocukların Türkçeyi daha etkin ve doğru şekilde kullanması için mümkün olduğu kadar fazla sözcükle karşılaşması sağlanır. Türkçeyi kullanma becerileri ile birlikte kendine daha iyi ifade etmelerine de yardımcı olunur. Bunun yanı sıra,

1.    Tekerleme,
2.    Karma oyunlar,
3.    Şiir/şarkı,
4.    Bilmece,
5.    Öykü anlatma ve öykü oluşturma,
6.    Yabancı dil eğitiminde Bilingual,

Gibi öğretim etkinlikleri verilmektedir. Anaokulu eğitimi içerisinde ayrıca 4 yaş grubunda haftada 8 saatlik İngilizce eğitimi de verilir. 5-6 yaş gruplarında ve devamında her sınıfta bir sınıf öğretmeni ile tüm zamanı öğrenciler ile geçiren bir İngilizce öğretmeni de bulunmaktadır. Böylece çcukların yabancı dili daha iyi öğrenmeleri, iyi bir temel atabilmeleri sağlanır.