Kent Eğitim'de Anaokulu Eğitimi

Anaokulu eğitimi insan gelişiminde eğitimin başlangıç noktasını oluşturur. Her şey merak ve keşfetme duyguları ile başladığı için anaokulunun önemi oldukça fazladır. Kent Eğitim Kurumları, çocukların merak etme ve keşfetme duygularını canlı tutarak, öğrenmelerine olanak tanımaktadır. 

Eğitim kurumumuz anaokullarında çocuk gelişimini bir bütün şeklinde hedefler. Bilişsel gelişime destek olacak şekilde etkinlikler planlanır. Çocukların akademik becerilere hazır olması böylece sağlanır.


Bu kapsamda zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal gelişimleri destelemek de amaçlanır. Bu anlamda şu gibi çalışmalara yer verilir:

1.    Analitik ilişkiler kurabilme
2.    Problem çözme
3.    Planlama
4.    İşitsel ve görsel hafızayı geliştirme
5.    Parça-bütün ilişkisini sağlama
6.    Örüntü oluşturabilme

Kent Eğitim Kurumları, anaokulu eğitimi ile çocukların kendilerini daha iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Uzman anaokulu öğretmenlerimiz, çocuklarınızın kendini ilerletmesine olanak tanımaktadır. Eğitim kurumumuz çocukların yaş dönemi özelliklerine göre,
1.    Bilişsel,
2.    Sinir motor,
3.    Dil,
4.    Duygusal,
5.    Sosyal,
6.    Kişisel,
7.    Öz bakım,

Gelişimlerini dikkate almakta, hedef davranış ve kazanımlara önem vermektedir.

ANAOKULUMUZ HAKKINDA BİLGİ ALIN

 

ANAOKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER