Vizyon - Misyonumuz

Vizyon - Misyonumuz

Vizyonumuz
Öğrenmeye dayalı gelişimi ve değişimi yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören; kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler yetiştiren, bilim ve teknolojide zamanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, insanlığın geleceği için üreten insanlar yetiştiren, doğru, isabetli, yerinde ve zamanında karar verebilen bireyler yetiştiren, mensubu bulunduğu toplumun kültürünü benimseyen, eğitime ilişkin öneri ve uygulamalarıyla ülkemizde ve dünyada adı saygıyla anılan kurum olmaktır.

Misyonumuz 
Tam Eğitim ve Öğretim Modeli ile her sınıf düzeyinde ileri akademik ve etik ölçütlerini uygulayarak günümüzün en fazla ihtiyaç duyulan hasletleri olan ahlâklı, terbiyeli, iç hürriyetini temin etmiş, tarihinden aldığı idealleri gerçekleştirmek ve yaşatmak için yaşayan; insanı ve farklı kültürleri anlayan ve onlara değer veren, toplumsal sorumluluklarını üstlenen, yaşam boyu öğrenme kavramını yaşam felsefesi olarak benimsemiş seçkin bireyler olarak yetiştirmektir.