Kent'te İlkokul Eğitimi

İlkokul eğitimi, eğitim-öğretim sürecinin temelini oluşturması bakımından oldukça önemlidir. Kent Eğitim Kurumları, bu süreçte öğrencileri tüm olanakları ile desteklemektedir. Öğrenci mutluluğunu esas olarak onlara okulu ve eğitimi sevdirmekte, böylece dersleri daha iyi takip etmesine olanak tanımaktadır.

Öğrencilere merkezine alarak eğitim-öğretim yapan kurumumu Kent Eğitim Kurumları, alanında uzman olan sınıf öğretmenleri ile çalışmaktadır. Sınıf öğretmenlerimiz,

1.    Çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını tanıma,
2.    Öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm gelişimlerine yardımcı olacak şekilde düzenleme,
3.    Çocukların kazandıkları davranışları ve uyguladığı programın ne derece etkili olduğunu belirlemek üzere durumu belirleme ve değerlendirme, 

Gibi becerilere sahiptir. İlkokul eğitimi sürecinde öğrenciyi merkezine alan Kent Eğitim Kurumları, öğrencilere daha iyi bir temel atmalarına yardımcı olur.

İLKOKULUMUZ HAKKINDA BİLGİ ALIN

 

İLKOKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER