Türkçe Dersine Nasıl Çalışılır?

04 Aralık 2022 Pazar
Türkçe dersi; okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz şeyleri anlamlandırıp daha iyi ifade etmenize yardımcı olur. Aslında en korkulmaması gereken derslerin başında gelir. Her gün konuştuğunuz dile biraz daha dikkat kesilirseniz, bu ders ile ilgili gün içinde gerekli pratiği de yapmış olursunuz.

Türkçe dersi; Anlam Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Bozukluğu, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri gibi dört ana konuya ayrılır. Bunlara ek olarak bir de (özellikle ortaokul, LGS ve KPSS gruplarının konuları arasında) görsel-grafik okuma ve sözel akıl yürütme konuları vardır. Peki, bunlara nasıl çalışmak gerekir?

Türkçe Nasıl Çalışılır?

Seçici ve etkin kitap okumaları yapılarak bu dersin anlam bilgisi kısmı çözülebilir. Sürekli Türkçe dersinin kitap okuma alışkanlığı ile yakından ilgili olduğu üzerinde durulur. Bu alışkanlığın dersin başarısına etkisi olacağı için kazanılması gereken bir alışkanlık olduğu söylenir. Fakat farkında olunmadan yapılan okumalar çok da faydalı olmayabilir. Bu sebeple kitap okumaları yapılırken bilinmeyen kelimelerin anlamları öğrenilerek; deyimlere, atasözlerine, kalıp ifadelere dikkat edilerek ve de okunan şeyler üzerine düşünülerek okuma yapılmalıdır.
Türkçedeki dil bilgisi konuları, matematik dersine benzemektedir. Kendi içinde kuralları vardır ve bu kuralların mantığının anlaşılması gerekir. Bir de yine matematikte olduğu gibi konular birbirleriyle bağlantılıdır. Bu sebeple de ön öğrenmelerin tam olması gerekir. Mesela; fiil konusu en temel konulardan birisidir. Bunu bilmeden fiile gelen çekim eklerini, fiilimsileri ve zarfları anlamak zorlaşacaktır. 
Dil bilgisi çalışırken kavram haritalarından ve zihin haritalarından faydalanabilirsiniz. Bu haritalar, birbiriyle bağlantılı olan dil bilgisi konularını görsel olarak algılamanızı sağlar. 
Türkçe anlatım bozukluğu konusu genelde en sevilmeyen ve zorlanılan konulardandır. Bu konu başlığı, anlama dayalı ve dil bilgisi kurallarına dayalı anlatım bozuklukları olarak iki ana başlıkta incelenir. Anlama dayalı bozukluklar daha kolay fark edilirken; dil bilgisine dayalı bozukluklar, Türkçenin dil bilgisi konularına hakimiyet gerektirdiği için zorlayabilmektedir. Bu sebeple eksik olduğunu düşündüğünüz dil bilgisi konusuna çalışıp sonra tekrar anlatım bozukluğu konusuna göz atmanızda yarar vardır. Bu konuda başarılı olmak için konunun önemli noktalarına ve hangi bozukluğun, hangi başlık altında değerlendirildiğine dikkat edilmelidir. Örnek cümleler dikkatle incelenmeli ve mantığı anlaşılmalıdır. 
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusu ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversite ve hayatınızın hemen hemen her alanında karşınıza çıkacak bir konudur. Kendi dilinizin kurallarını bilerek bir metin oluşturmanız, sizin eğitim seviyenizi ve genel kültürünüzü ortaya koyacaktır.
Konuya çalışılırken kurallar dikkatlice okunmalı, sonra özellikle karıştıracağınızı düşündüğünüz kısımlar bir kağıda örnekleriyle beraber yazılmalıdır. Renkli kalemlerle vurgulanarak yazılmalıdır ki aklınızda kalması daha kolay olsun. 
Türkçe dersinde artık MEB, okuma anlama becerilerinin yanında, görsel-grafik okuma ve sözel mantık becerileri gibi konuları da müfredata ekledi. Bu beceriler hem MEB hem de ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu konu için günde en az bir test çözülmeli, pratiği yapılmalıdır. Soruların mantığını anlayıp strateji geliştirmeniz bu noktada önemlidir.