LGS Nasıl Çalışmalıyım ?

04 Aralık 2022 Pazar
LGS Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır?

Türkçe dersine çalışırken dilbilgisinde ayrıntılı konu anlatım kitapları kullanılmalı, bol bol not çıkarmak alışkanlık haline getirilmeli ve bu notların sürekli üzerinden geçmeli. Bazı ipuçları;

Fiilimsiler konusunda fiilimsi eklerini ezberlemektense bu eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmek gerekli.
Fiilde çatı konusunu anlayabilmeniz için cümlenin ögeleri, fiil, ekler ve aralarındaki bağlar yani cümle kurgusu iyi bilinmeli.
Paragraf sorularında önce soru cümlesi okunup sonra paragraf okunmalı. Böylece paragraf okunurken sorunun cevabı taranıp zamandan kazanılabilir.
Cümlenin ögeleri, cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda ve genel olarak sınavda soruları tek seferde ve doğru anlamak için kitap okuma alışkanlığı kazanılmalı.
Mutlaka konu tekrarı yapılmalı ve her konu bitiminde soru çıkarılıp bilgi düzeyi test edilmeli.
LGS Matematik Dersi Nasıl Çalışılır?

Matematik sayısal düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi gerektirir, ezber yaparak kavranması pek mümkün değildir. Bu ders mutlaka daha ders anlatılırken kavranmaya çalışılmalı, aynı zamanda ders dinlenirken ve çalışılırken de mutlaka not tutulmalı, her zaman yazarak çalışmaya özen gösterilmeli. Bazı ipuçları:

Test tekniği denen deneme ve ezber yöntemleri yerine konunun mantığı çözülmeli.
İyi bilindiği düşünülen ama soru çözerken ya da denemelerde hatalar çıkan konuları mutlaka tekrar etmeli.
Geçmiş sınav soruları mutlaka çözülmeli, değerlendirilmeli.
Soruda verilenlerin tümü okunmalı. Parantez içi ifadelere dikkat etmeli.
Kareköklü sayılar gibi sık karşılaşılan sayılarla alakalı sorularda daha hızlı ve pratik olmak için 1’den 20’ye kadar olan sayıların kareleri öğrenilmeli.
Sınıf konularından Rasyonel Sayılarda İşlemler, Cebirsel İfadelerde İşlemler, Denklemler, Silindir ve Koordinat Sistemi gibi önemli konular mutlaka tekrar edilmeli.
Mutlaka konu tekrarı yapılmalı ve her konu bitiminde soru çıkarılıp bilgi düzeyi test edilmeli.
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Nasıl Çalışılır?

İçerisinde yapısı gereği epeyce soyut bilgi kavram ve ilke olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ezber yöntemiyle kalıcı olmayabilir. Bu nedenle konular not tutularak; madddeler halinde çalışılmalıdır. Bu dersle alakalı ipuçları;

-Ünitelerin anahtar kelimeleri olan kavramlar formüllerle öğrenilmeli

-Şemalar ve örnekler kavramları ayırt etmede kullanılabilir.

-Liste yapılmalı ve yanlarına kısaca notlar almalı

-Kavramlar arası bağ kurma yöntemi yeni kavramı öğrenmede etkili olabilir.

LGS Fen ve Teknoloji Dersi Nasıl Çalışılır?

Fen ve Teknoloji Dersi en iyi derste öğretmenin anlattığı ve canlandırdığı örneklerle öğrenilebilir. Derste öğrenilenler günlük hayattan mutlaka örneklerle pekiştirilmeli. Bazı ipuçları:

Dersin temel konularından Mitoz ve Mayoz Bölünme’de başarılı olabilmek için bölünmenin aşamaları iyi bilinmeli. Bunun için gerekirse aşamalar tam anlaşılana kadar çizimler yapılmalı, animasyonlar izlenmeli. Sorularda hata yapmamak için şekiller çok dikkatli incelenmeli.
Grafik ya da tablo sorularında öğrendiğiniz bilgilerin birbiri arasında bağlantılarına tam hakim olmanız önemli.
Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru oluyor. Ancak sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre doğru cevabın arandığı unutulmamalı.
Tablo sorularında hız kazanabilmek için önce soru okunmalı.
Eşleştirme sorularında eşleşen ifadelerin yanlarına mutlaka not alınmalı, bu hem zaman hem de doğru seçeneğin belirlenmesi için önemli.
Konular öğrenilirken bütünün içinde düşünülmeli. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilmesi için DNA’nın özelliklerini, eşlenmeyi, kalıtımı, eşeyli üremeyi de iyi bilmeniz gerekir. Aksi durumda bilgiler yerine oturmayacak ve kısa sürede unutulacaktır.
LGS İngilizce Dersi Nasıl Çalışılır?

Yabancı dil öğrenebilmek için ilk olarak Türkçe’nin ana yapısı, dil bilgisi iyi bilinmeli; İngilizce ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayırt edilmelidir. Öğrenilen kelimeler, yapılar günlük dilde kullanılmalı ve sınavda bilinmeyen bir kelime veya bir yapıya rastlanıldığında bilinmeyen bir kelime üzerinden çıkarım yapılabilir mi, Türkçe ile benzerlik var mı ona bakılmalıdır. Cümlenin tamamından anlam çıkarmaya çalışmakta bir yöntem olarak kullanılabilir.

Birkaç ipucu;

Paragraf, diyalog ve tablo sorularında sıkça karşılaşılan “who”,”which”, ”How” gibi soru kelimelerinin anlamından yola çıkıp uygun cevap aranmalıdır.

-Anlam kavrama üzerine dayalı soru sorulduğunda kelime bilgisi önem taşımaktadır.

-Kelime öğrenilirken öğrenmeyi kolaylaştırıcı birtakım stratejiler geliştirilmeli.

Örneğin; zihin zıtlıkları daha iyi ilişkilendirildiğinden “kind-rude” gibi kelimeler karşıt anlamları ile çalışılabilir.

-Paragraf sorularında önce soru okunmalı, sorudaki anahtar kelimelerin altı çizilmeli ve daha sonra paragraf okunmalıdır.

Ayrıca diyaloglardaki sıkça kullanılan konuşma dili şaşırma üzülme onaylama reddetme gibi anlam ifadelerinin iyi bilinmesi gerekir.

LGS Sosyal Bilgiler Nasıl Çalışılır?

Sosyal bilgiler dersine çalışırken önemli yerlerin altı çizilmeli ve kısa kısa notlar tutulmalıdır.

Birkaç ipucu;Amasya Genelgesi’nin amaç yöntem ve gerekçe belirten maddeleri de iyi değerlendirilmeli ve öğrenilmeli, yani konu bir bütün olarak ele alınmalıdır.

-Milli egemenlik ve milli bağımsızlık arasındaki fark iyi öğrenilmeli; kongrelerin antlaşmaların yada konferansların vurguladığı noktalar iyi öğrenilmelidir. Örneğin; Atatürk’ün hangi konuşmalarında milli egemenliğe değinilmektedir?

-Sivas Kongresinde cemiyetlerin birleştirime amacı nedir?

-Antlaşmalar, kongreler ve bütün olaylar kronolojik olay döngüsü içinde zihinde kodlanarak  çalışılmalıdır. Zihnimizde hep “Ne, neden oldu?” soruları olmalı ve sebep sonuç ilişkisi düşünülerek konular öğrenilmelidir.

-Anlaşmalarda, örneğin , “Ne için bir araya gelindi?”, “Bu maddenin amacı nedir?” soruları öğrenmeye yardımcı olur.